Trang chủ →  khách sạn → khách sạn nha trang

khách sạn nha trang

Khách sạn Happy Light

Khách sạn Happy Light

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: 1A Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang Tel: 058 3529888 - 3529887 E: info@happylighthotel.com

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn The Light

Khách sạn The Light

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 86B Trần Phú, Tp Nha Trang, Khánh Hòa Tel: 058 6252333 - 3523000; Fax: 058 3527581 E: reservation@thelighthotel.com.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Yasaka Sài Gòn

Khách sạn Yasaka Sài Gòn

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: 18 Trần Phú, Nha Trang Tel: 058 3820090; Fax: 058 3820000 E: sg-nthotel@dng.vnn.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Ruby

Khách sạn Ruby

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 90-92 Trần Phú, Tp Nha Trang, Khánh Hòa Tel: 058 3529595; Fax: 058 3526869 E: sales@nhatrangrubyhotel.com

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Michelia

Khách sạn Michelia

Tiêu chuẩn: 1 2 3 4 1

Địa chỉ: Địa chỉ: 04 Pasteur, Phường Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa Tel: 058 3820820; Fax: 058 3813303 E: booking@michelia.vn, reservation@michelia.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn The Light 4

Khách sạn The Light 4

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: 96A7 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa Tel: 058 3524247 - 6550596; Fax: 058 3527581 E: reservation2@thelighthotel.com.vn; sales4@thelighthotel.com.

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Regalia Nha Trang

Khách sạn Regalia Nha Trang

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: 98B Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam Tel: 058 6263333; Fax: 058 3525452 E: info@regaliahotel.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

SeaSing Hotel

SeaSing Hotel

Tiêu chuẩn: 1 2 3 4 1

Địa chỉ: Địa chỉ: 50B Củ Chi, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang Tel: 058 3544088 - 3544099; Fax: 058 3544077 E: info@seasinghotel.com

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Nam Hùng

Khách sạn Nam Hùng

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 18 Biệt Thự, Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa Tel: 058 6256789; Fax: 058 6255999 E: sales@namhunghotel.com.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Hanoi Golden Hotel

Hanoi Golden Hotel

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: 107 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa Tel: 058 3529123 - 3529124; Fax: 0583529126 E: info@hanoigoldenhotel.com.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Nha Trang Lodge

Khách sạn Nha Trang Lodge

Tiêu chuẩn: 1 2 3 4 1

Địa chỉ: Địa chỉ: 42 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa Tel: 058 3521500; Fax: 058 3521800 - 3522922 E: sales@nhatranglodge.com

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Yasaka Saigon Nhatrang

Khách sạn Yasaka Saigon Nhatrang

Tiêu chuẩn: 1 2 3 4 1

Địa chỉ: Địa chỉ: 18 Trần Phú, Nha Trang Tel: 058 3820090 E: sg-nthotel@dng.vnn.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Mường Thanh Nha Trang

Khách sạn Mường Thanh Nha Trang

Tiêu chuẩn: 1 2 3 4 1

Địa chỉ: Địa chỉ: 06 Dương Hiến Quyền, Tp Nha Trang, Khánh Hòa Tel: 058 3552468; Fax: 058 3552469 E: info@nhatrang.muongthanh.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Hải Âu

Khách sạn Hải Âu

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: 03 Nguyễn chánh, Nha trang, Khánh Hòa Tel: 058 3521333 - 3526028; Fax: 058 3527921 E: haiauhotelnt@vnn.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Havana Hotel

Havana Hotel

Tiêu chuẩn: 1 2 3 4 5

Địa chỉ: Địa chỉ: 38 Trần Phú St, phường Lộc Thọ, Nha Trang Tel: 058 3889999; Fax: 058 3889900 E: info@havanahotel.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Novotel Nha Trang

Khách sạn Novotel Nha Trang

Tiêu chuẩn: 1 2 3 4 1

Địa chỉ: Địa chỉ: 50 Trần Phú, Lộc Thọ, tp. Nha Trang, Khánh Hòa Tel: 058 6256900; Fax: 058 6256901 E: H6033-RE@accor.com

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Sheraton Nha Trang Hotel

Sheraton Nha Trang Hotel

Tiêu chuẩn: 1 2 3 4 5

Địa chỉ: Địa chỉ: 26 - 28 Trần Phú, tp. Nha Trang, Lộc Thọ, TP Nha Trang Tel: 058 3880000 E: reservations.nhatrang@sheraton.com

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...