Trang chủ →  khách sạn → Khách Sạn Phan Thiết

Khách Sạn Phan Thiết

Khách sạn Park Diamond

Khách sạn Park Diamond

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, Hưng Long, Phan Thiết, Bình Thuận Tel: 062 3835666; Fax: 062 3835667 E: info@parkdiamondhotel.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Hoàng Long

Khách sạn Hoàng Long

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: 249 Thủ Khoa Huân, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận Tel: 062 3833717; Fax: 062 3833344 E: info@hoanglonghotelpt.com

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Cà Ty

Khách sạn Cà Ty

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: 40 Phan Bội Châu, Phan Thiết, Bình Thuận Tel: 062 3818801 - 3815900; Fax: 062 3816619 E: info@catyhotel.com

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Đồi Dương

Khách sạn Đồi Dương

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: 209 Lê Lợi, TP. Phan Thiết, Bình Thuận Tel: 062 3821540 - 3821579; Fax: 062 3825858 E: info@doiduonghotel.com

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Hoàng Triều Mũi Né

Khách sạn Hoàng Triều Mũi Né

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: 140A Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Phan Thiết, Mũi Né Tel: 062 3847816; Fax: 062 3847966 E: sales@dynastyresorts.com

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Sea Links Beach

Khách sạn Sea Links Beach

Tiêu chuẩn: 1 2 3 4 5

Địa chỉ: Địa chỉ: Km số 9 đường Nguyễn Thông, Phan Thiết - Mũi Né Tel: 062 2220088; Fax: 062 2220099; Mobile: 0916620011 E: info@sealinkscity.com

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn 19/4

Khách sạn 19/4

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 01 Từ Văn Tư, TP.Phan Thiết, Bình Thuận Tel: 062 3821794 - 3822194 - 3825200; Fax: 062 3825184 - 3829640 E: info@19-4hotel.com

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

khách sạn vĩnh sương

khách sạn vĩnh sương

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: Km 10, 46 Nguyễn Đình Triểu, Mũi Né, Phan Thiết Tel: 062 3847469; Fax: 062 3847 680 E: info@vinhsuongseaside.com.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Thảo Hà

Khách sạn Thảo Hà

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: 115 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiên, Phan Thiết Tel: 062 3741679; Fax: 062 3741680 E: info@thaohamuinehotel.com.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...