Trang chủ →  khách sạn → Khách Sạn Quảng Bình

Khách Sạn Quảng Bình

Sunrise Hotel

Sunrise Hotel

Tiêu chuẩn: 1 2 1 2 3

Địa chỉ: Địa chỉ: 89 Trường Pháp, Đồng Hới, Quảng Bình Tel: 052 3813999; Hotline: 0988888967; Fax: 052 3859868 E: sunrisehotelquangbinh@gmail.com; sunrisehotelqb@gmail.com

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Tân Bình

Khách sạn Tân Bình

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: 04-05 Lê Văn Hưu, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình Tel: 052 3812888 - 3812999 - 3812666; Fax: 052 3812333 E: tanbinhasm@gmail.com

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Mường Thanh Holiday Quảng Bình

Khách sạn Mường Thanh Holiday Quảng Bình

Tiêu chuẩn: 1 2 3 4 1

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 119 Trương Pháp, Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình Tel: 052 3811666; Fax: 0523811789 E: sales@quangbinh.muongthanh.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Sài Gòn Phong Nha

Khách sạn Sài Gòn Phong Nha

Tiêu chuẩn: 1 2 1 2 3

Địa chỉ: Địa chỉ: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình Tel: 052 3677016; Fax: 052 3677466

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Bảo Ninh Beach Resort

Bảo Ninh Beach Resort

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: Hà Dương, Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình Tel: 052 3854688 -3854866; Fax: 052 3854689; Hotline: 0914465366 E: sales@baoninhbeachresort.com.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Riverside

Khách sạn Riverside

Tiêu chuẩn: 1 2 3 4 1

Địa chỉ: Địa chỉ: 15 Trương Pháp, Đồng Hới, Quảng Bình Tel: 0523 533888; Fax: 0523 897559 E: info@riversidehotelquangbinh.com

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Mường Thanh Luxury Nhật Lệ

Khách sạn Mường Thanh Luxury Nhật Lệ

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: 121 Trương Pháp, Phường Hải Thành, Tp Đồng Hới, Quảng Bình Tel: 052 3779888; Fax: 052 3779887 E: info@nhatle.muongthanh.com

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...