Trang chủ →  khách sạn → Khách sạn Vũng Tàu

Khách sạn Vũng Tàu

Khách sạn Blue Sea

Khách sạn Blue Sea

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: 165A Thùy Vân, P. Thắng Tam, TP Vũng Tàu Tel: 064 3521588 - 3521598; Fax: 0643 3521528 E: bluesea165a@gmail.com

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Mường Thanh Vũng Tàu

Khách sạn Mường Thanh Vũng Tàu

Tiêu chuẩn: 1 2 3 4 1

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 9 Thống Nhất, Phường 1, Tp Vũng Tàu Tel: 064 3552468; Fax: 064 3551468 E: sales@vungtau.muongthanh.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Thuỳ Vân

Khách sạn Thuỳ Vân

Tiêu chuẩn: 1 2 1 2 3

Địa chỉ: Địa chỉ: 115 Thuỳ Vân, Phường 2, TP Vũng Tàu Tel: 064 3521002 E: phamtthuyvan@yahoo.com

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Mỹ Lệ

Khách sạn Mỹ Lệ

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: 57 Thùy Vân, Phường 2, TP. Vũng Tàu Tel: 064 3852177 - 3853174 - 3853175; Fax: 064 3853177 E: mylehotelvt@gmail.com

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn P & T

Khách sạn P & T

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 158 Hạ Long, Phường 2, Tp Vũng tàu Tel: 064 3511511; Fax: 064 3511001 E: info@pthotel.com.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Corvin

Khách sạn Corvin

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: 21 Thùy Vân, phường 2, Vũng Tàu Tel: 064 3513537 - 3513538; Fax: 064 3513507; Hotline: 0908105757 E: hotel.corvin@hotmail.com; sales@corvinhotel.com

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Tháng Mười

Khách sạn Tháng Mười

Tiêu chuẩn: 1 2 1 2 3

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 151 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu Tel: 064 3852665 - 3852645 - 3577587 E: sales@thangmuoihotel.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Palace

Khách sạn Palace

Tiêu chuẩn: 1 2 3 4 1

Địa chỉ: Địa chỉ: 01 Nguyễn Trãi, Phường 1, Tp Vũng Tàu Tel: 064 3856411 - 3856265 - 3856238; Fax: 064 3856878 E: info@palacehotel.com.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Paradise

Khách sạn Paradise

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: 01 Thùy Vân, P Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu Tel: 064 3586586; Fax: 064 3582772 E: hotel@golfparadise.com.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Rex

Khách sạn Rex

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: 01 Lê Quý Đôn, Thành phố Vũng Tàu Tel: 064 3852135 - 3852612 - 3858780; Fax: 064 3859862 E: info@rexhotelvungtau.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Green

Khách sạn Green

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: 147C Thùy Vân, F.Thắng Tam, TP. Vũng Tàu Tel: 064 6251003; Fax: 064 6251006; Hotline: 0979027117 E: booking@greenhotel.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

The Coast Hotel

The Coast Hotel

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: 300A Phan Chu Trinh, Phường 2, TP.Vũng Tàu Tel: 064 3627777; Fax: 064 3627776 E: sales@thecoasthotel.com.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Sammy

Khách sạn Sammy

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: 157 Thùy Vân, P Thắng Tam, TP Vũng Tàu Tel: 064 3854755 E: sammyhotel@gmail.com

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Intourco Resort

Intourco Resort

Tiêu chuẩn: 1 2 3 4 1

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu Tel: 064 3585325 - 3585326 E: info@intourcoresort.com.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Dic Star

Khách sạn Dic Star

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: Địa chỉ: 169 Thùy Vân, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3585537 - 3585789; Fax: 064 3585542 - 3585789 E: dicstarhotel@dictt.com.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Cap Saint Jacques

Khách sạn Cap Saint Jacques

Tiêu chuẩn: 1 2 3 4 1

Địa chỉ: Địa chỉ: 169 Thùy Vân, p.8, TP.Vũng Tàu Tel: 064 3859519 - 3807068 - 3575859; Fax: 064 3818026 E: csjhotel@dictt.com.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Imperial

Khách sạn Imperial

Tiêu chuẩn: 1 2 3 4 5

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 159 Thùy Vân, Thành phố Vũng Tàu Tel: 064 3628888 E: sales@imperialhotel.vn

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...

Khách sạn Mỹ Lệ

Khách sạn Mỹ Lệ

Tiêu chuẩn: 1 2 3 1 2

Địa chỉ: 57-59 Thùy Vân, P.2, Vũng Tàu

Giá từ: Liên hệ

Chi tiết...